90-006 Łódz, ul.Piotrkowska 120
(+48) 42 207 32 32
Book Now
WIECZÓR POEZJI 19.10.2017

 

Poetki Ewa Nowakowska i Eleonora Elżbieta Ward

serdecznie zapraszają na:

WIECZÓR  POEZJI

dnia 19.10.2017 godz: 17:30
w Good Time Aparthotel
Łódź, ul. Piotrkowska 120 (w podwórzu)

Wieczór poprowadzi: Stanisław Andrzej Średziński,
na gitarze zagra i zaśpiewa: Rafał Gębski.

Sylwetki artystów:
Elżbieta Czerwińska
Łodzianka- poetka, malarka, runistka, numerolog.
Należy do SAP,  do grupy poetyckiej AKANT,  do KOŁA PISARZY I POETÓW- KAMENA, do SERWETKOWYCH POETÓW, grupy założonej przez łódzkiego WIKINGA- Janusza Andrzeja Bernera i do kilku grup poetyckich na FB.
W lipcu 2015 r. wydała  gromadzone przez lata wiersze w tomiku MOJE ŚWIATY, we wrześniu 2016 r. ukazał się drugi tomik ISKRY.  Wiersze poetki zamieszczane są w kwartalnikach Akantu, w kilku Antologiach.  Pani Elżbieta współpracuje także z Magazynem Rzeczy Różnych KAMENA pisząc relacje z wieczorów łódzkich  poetów.
Interesuje się mitologią Celtów, Normanów, Germanów i Prasłowian.

Ewa Nowakowska
urodziła się w Lublinie, a potem wędrowała po Polsce. W Radomiu mieszkała do matury,
w Warszawie ukończyła studia, następnym miastem była Rabka, Szczecin i Łódź.
Pisze od zawsze, kocha muzykę i góry.
Należy do grupy literackiej AKANT, do Koła Pisarzy i Poetów KAMENA
i do SERWETKOWYCH POETÓW.
Wydała dwa tomiki wierszy: Okruchy życia i Świat mojego serca.
Jej wiersze są także zamieszczane w kwartalniku Akant.

Stanisław Andrzej Średziński
poeta, animator kultury, uhonorowany odznaką ZASŁUŻONY DLA M. ŁODZI, 
organizator Festiwalu Rozłogi, Wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Magazyn Rzeczy Różnych KAMENA,  Vice- przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów,
Prezes Fundacji KAMENA
Inicjator wielu imprez kulturalnych w Łodzi i Nowej Rudzie.
Społecznik.

Rafał Gębski
urodził się w Kielcach, obecnie mieszka w Łodzi,
jest studentem IV roku na Politechnice Łódzkiej.
Kocha góry, muzykę, lubi podróżować.

 

 Z A P R A S Z A M Y